VBS De Linde

Vrije Kleuter -en Lagere School te Linden

Nieuwe inschrijvingen in onze school

Inschrijven bij coronamaatregelen schooljaar 2022-2023

Beste ouders,

Heel het jaar door zijn ouders welkom om alle informatie te krijgen over onze school. We brengen dan ook een bezoekje aan de kleuterklas. Maak gerust een afspraak! U kan de school telefonisch contacteren op 016/62 24 13 of per e-mail directie@vbsdelinde.be of kom gerust even langs! (tijdelijk andere regelgeving door COVID-19)

Het recht op vrije schoolkeuze is door de Grondwet bepaald. Dat wil zeggen dat iedereen zich mag inschrijven in een school of vestigingsplaats naar keuze. Er zijn echter wel enkele voorwaarden waaraan voldaan moet worden vooraleer een inschrijving echt gerealiseerd is. Elk kind moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden en ouders (of voogd) moeten het pedagogisch project en schoolreglement ondertekenen.

schooljaar 2022-2023

Kleuters mogen worden ingeschreven vanaf de datum waarop zij de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken. De recente regelgeving luidt als volgt: de kleuters worden pas toegelaten vanaf de eerste instapdatum na hun inschrijving. 

Deze instapdagen voor de 2,5-jarigen worden officieel vastgelegd namelijk na elke vakantie. 

Wordt uw kleuter 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag hij/zij die dag toch naar school komen.

Bereken hier de instapdatum van uw kleuter.

 

Onze school legt voor het schooljaar 2022-2023 een maximumcapaciteit vast voor de kleuter-en lagere school en per geboortejaar. De informatie hieromtrent vind je vanaf januari op onze schoolblog onderdeel inschrijvingen. (wordt vastgelegd in januari 2022)

Tijdens de schooluren bent u altijd van harte welkom voor verdere informatie. (tijdelijk andere regelgeving wegens COVID-19, contacteer de school voor meer info)

Noteer alvast dat wij op  vrijdag 26 augustus 2022 een opendeurdag houden in onze school. Dit van 16u tot 18u.

Heeft u vragen omtrent de inschrijvingen op onze school? Dan kan u ons steeds contacteren!

Tot 25 februari 22 kunnen de voorrangsgroepen zich inschrijven door een afspraak te maken met het secretariaat van de school:

Wie zijn de voorrangsgroepen?

  1. ouders die al kinderen op onze school hebben  =  kinderen die tot eenzelfde leefentiteit behoren, dus ook pluskinderen...)
    genieten van de voorrangsregel en kunnen broers en zusjes  komen inschrijven tussen 1 september 2021 en  25 februari 2022. U kan hiervoor terecht op het secretariaat tussen 8u45 en 15u30 en tussen 8u15 en 12u00 op woensdag. Wanneer u zeker wilt zijn van een plaats, stel de inschrijving dan best niet uit . Wanneer de periode verstreken is, kan u geen gebruik meer maken van uw voorrangsrecht en moet u samen met het grote publiek komen inschrijven vanaf 7 maart 2022. 
     
  2. Kinderen van personeelsleden van de school = tot maart kan u hiervoor terecht op het secretariaat tussen 8u45 en 15u30 en tussen 8u45 en 12u00 op woensdag. Wanneer u zeker wilt zijn van een plaats, stel de inschrijving dan best niet uit . 

 

 

Wegens coronamaatregelen zullen de inschrijvingen voor schooljaar 2022-2023 anders verlopen. De inschrijvingen starten op 7 maart om 7u ’s ochtends.

 

1.om in te schrijven mail je naar directie@vbsdelinde.be met als onderwerp inschrijven  en geef je je naam,  de naam van je kind en geboortedatum van het kind en de instapdatum.

2. Het uur van ontvangst en de datum van de mail bepaalt uw volgnummer

3. De inschrijvingen gebeuren in chronologische volgorde volgens het binnekomen van de mails

4.Per kerende mail ontvangt u die dag een concrete afspraak om de inschrijving te voltooien. Breng  kids ID of ISI-kaart mee

Wenst u op voorhand kennis te maken met de school kan u een afspraak maken op directie@vbsdelinde.be

Hebt u nog vragen? U kan mailen naar directie@vbsdelinde.be of bellen naar 016/62 24 13

 

 Op onze website vindt u op een ander tabblad de maximumcapaciteit voor dit schooljaar.

 

 

VBS De Linde
Wolvendreef 1
3210 Linden
Tel: 016/62.24.13.
E-mail: directie@vbsdelinde.be
Directeur 
Lieven Van Oyenbrugge

Contact Info

Vrije Basisschool "De Linde"
Wolvendreef 1
3210 Linden
Tel: 016 - 62 24 13
e-mail: directie@vbsdelinde.be

Zoeken op deze site

GIMME

Onze school zit ook op Gimme. Klik hieronder voor de recente Gimme berichten. Copyright VBS Linden © 2016. All Rights Reserved.
Website hosting door Pieter Cooreman